Senegal

Bertrand    

Bertrand Tikum

Bertrand arbetar som finansiell rådgivare både för den lutherska kyrkan i Senegal och för de finländska biståndsprojekt som kanaliseras via Finska Missionssällskapet. Han har också ansvarsuppgifter i kyrkans avdelning för personalfrågor.

Kyrkan i Senegal är relativt ung och står därför inför många utmaningar. Den strävar efter att bli självförsörjande, men vägen dit är fortfarande lång. Bertrand är med och ger stöd och råd  i denna process.

     
Anna  

Anna Tikum

Anna arbetar tillsammans med kyrkans anställda för att utveckla diakoniarbetet i församlingarna. Kyrkan möter dagligen människor som representerar de marginaliserade i samhället. Föräldralösa, funktionshindrade och gamla utan nära släktingar söker sig allt oftare till kyrkan som en sista utväg. Hur ska kyrkan, som kämpar med sin egen ekonomi, göra för att möta dessa människors behov? Den frågan ställs vi inför varje dag i vårt arbete.

   

"Vi är mycket tacksamma över möjligheten att få vara med i det arbete som Finska Missionssällskapet gör tillsammans med kyrkan i Senegal. Vi hoppas att vi är till nytta och glädje bland de människor som vi arbetar och lever tillsammans med."

   

Stöd Tikums!

     
     
Anna-Lena  

Anna-Lena Särs

Anna-Lena är teologie magister och har behörighet både för kyrkliga uppgifter och ämneslärare. I Finland har hon jobbat som religionslärare. Anna-Lena åkte till Senegal sommaren 2014. Hon bor i Fatick, där hon utvecklar arbetet bland barn och unga i kyrkan. Till arbetet hör också att producera material som passar in i den lokala kulturen. Hennes arbetsgivare är Senegals lutherska kyrka och Finska Missionssällskapet.

     

"Mission är att leva så att Guds rike kan förverkligas, oberoende av om vi bor i Finland eller utomlands. Vi får be för arbetet i Senegal, att kyrkan utvecklas i den riktning som Gud vill. Att kyrkan skulle kunna vara ett exempel på hur världen kan se ut när Gud verkar."

   

Stöd Anna-Lena!

Läs Anna-Lenas blogg