Ryssland

 

Christina_2      

Christina Heikkilä

Christina är koordinator för det kyrkliga arbetet i Ryssland.

Till den Ingermanländska lutherska kyrkan i Ryssland hör 85 församlingar spridda över hela landet. I Ryssland  stöder Finska Missionssällskapet  evangeliets spridning bland annat i Ural prosteri. Sällskapet stöder också kyrkans skyddshem i Viborg via fadderverksamheten. Christina stärker kyrkans självförvaltning och ekonomi samt stöder kyrkans utbildning.

 

     
Andrej  

Andrey Heikkilä

Andrey arbetar som administrativ direktör vid Teologiska Institutet, som är Ingermanlands lutherska kyrkas utbildningscenter.

Det teologiska institutet är beläget i Keltto strax utanför Sankt Petersburg. Här utbildas präster från olika delar av Ryssland. Utbildningsprogrammen är teologie kandidat och  teologie magister. Teologiska Institutet ger utbildning på alla områden inom församlingsarbete samt ordnar kortkurser och seminarier  för kyrkans behov. Årligen  deltar  ca. 200 studeranden i utbildningar och kurser vid utbildningscentret.

     

"Vi tackar Gud för att vi får vara Hans redskap med att sprida evangeliet i Ryssland. Be gärna för arbetet!

С Богом! Gud med er!"

   

 Stöd Heikkiläs arbete!