Ryssland

 

Christina_2      

Christina Heikkilä

Till den Ingermanländska Lutherska Kyrkan i Ryssland hör 85 församlingar spridda över hela Ryssland. I Ryssland  stöder Finska Missionssällskapet  evangeliets spridning  bl.a i Ural prosteri.  Kyrkans skyddshem i Viborg är FMS fadderbarnsprojekt. Att stärka kyrkans självförvaltning och ekonomi och stöda kyrkans utbildning är  också en del av det arbete FMS gör tillsammans med kyrkan i Ryssland.

Christina är koordinator för det kyrkliga arbetet i Ryssland.

     
Andrej  

Andrej Heikkilä

Ingermanlands lutherska kyrkas utbildningscenter; Teologiska Institutet  finns i Keltto strax utanför Sankt  Petersburg. Här utbildas präster  och utbildningsprogrammen är teologiekandidat och  teologiemagister. Teologiska Institutet ger även  utbildning på alla områden inom församlingsarbete samt ordnar kortkurser och seminarier  för kyrkans behov.  Årligen  deltar  ca. 200 studeranden i utbildningar och kurser vid utbildningscentret.

Andrey arbetar som administrativ direktör vid Teologiska Institutet.

     

"Vi tackar Gud för att vi får vara Hans redskap med att sprida evangeliet i Ryssland. Be gärna för arbetet!

С Богом! Gud med er!"

   

 Stöd Heikkiläs arbete!