Katastroffonden

katastrofi550x220.jpg

Etiopien drabbat av torka

Etiopien lider av den värsta torkan på tre årtionden. Finska Missionssällskapet har gett 100 000 euro från sin katastroffond till Etiopiens Mekane Yesus-kyrka. Antalet människor som lider av näringsbrist är redan över 10 miljoner. Tack vare dig kan vi få fram mer mathjälp till Etiopiern. Tack för din gåva!

Donera till katastroffonden

10€ = Hygienförpackning

20€ = Mathjälp för 1 familj i 2 månader

100€ = Nödhjälpspaket för en familj

Varmt tack för din gåva!

Läs mera om torkan i Etiopien

Från människa till människa – också vid en katastrof

Ibland nås vi av katastrofnyheter från olika delar av världen. Det sker också många lokala katastrofer som aldrig överstiger nyhetströskeln. I utvecklingsländer, drabbade av jordbävningar, bränder, hunger eller andra olyckor, klarar sig människorna inte ensamma. Finska Missionssällskapet stöder dem via sina lokala samarbetsparter.

Vi skall vara redo när marken skakar eller översvämningar tar över byar och åkrar.

En katastrof väntar inte, utan hjälpen måste snabbt nå fram. Därför samlar Finska Missionssällskapet medel till katastroffonden.

Genom att donera till sällskapets katastroffond är du med och hjälper där nöden är som störst.

Hjälp skickas omedelbart

Finska Missionssällskapet skickar genast medel från katastroffonden när en katastrof har inträffat, och våra lokala medarbetare levererar offren den hjälp de mest behöver. Alla får hjälp, oberoende tro, nationalitet eller etnisk bakgrund.