RSS

Förböner

Forboner_520x250.jpg

06.09.2016

Be för Venezuela

Gerardo Hands Colmenares, ledare för Venezuelas evangelisk-lutherska kyrka, vädjar om fortsatt förbön för Venezuela.

01.04.2015

Fasteinsamlingen: be för kyrkans arbete i Etopien

Präster och evangelister bland Gedeo-folket i södra Etiopien har påbörjat arbete för att få ett slut på diskrimineringen av människor som jobbar med bambu-, lera- och läderhantverk. Be om vishet, kraft och uthållighet för dessa präster och evangelister.

02.12.2014

Bön för alla mammor i u-länderna

Missionär Maria Westerling förmedlar en bön i samband med julinsamlingen.

27.10.2014

Alla helgons dag: Maria Westerling berättar om traditionerna i Nepal

De kristnas inställning till döden i Nepal är väldigt annorlunda jämfört med hur hinduerna, buddhisterna och anhängarna av naturreligionerna uppfattar livet efter döden. Maria Westerling, Finska Missionssällskapets missionär i Nepal, berättar om hur en begravning  fungerar i Nepal.

24.09.2014

Utjämningsbön

Missionär Christine Björkskog förmedlar en bön i samband med Utjämningskampanjen som stöder funktionshindrade i olika u-länder.