Evenemang

5-8.10.2017: Keswick-möten i Missionskyrkan, Observatoriegatan 18, Helsingfors.

21.10.2017: Global aktion: En värld full av plast. Brunch med tema plast och vårt ansvar för vår miljö. Kl. 10:30, Wredesalen, Observatoriegatan 18, Helsingfors.

4.11.2017: André Ravall håller praktisk missionsworkshop under Höstdagarna (HD) i Toijala. Arr. Förbundet Kristen Skolungdom (FKS). SE https://hostdagarna.fi/ för mera info.

8.11.2017: Kvinnor i fredsarbete, föredrag kl. 18. Elli Flén berättar om sina erfarenheter av att arbeta för fred och hur kvinnors roll i fredsarbete kan se ut i praktiken. Sundom prästgård, Skutnäsvägen 6, Vasa. Arr. Marthaförbundet, Sundom Marthaförening/Sundom tranorna, Vasa svenska församling och Finska Missionssällskapet. Anmäl dig till camilla.skrifvars-koskinen@finskamissionssallskapet.fi eller tfn 040 653 5650 senast 3.11.

16.11.2017: Testamentskväll kl. 18 i Missionssällskapets verksamhetshus, Observatoriegatan 18, Helsingfors. Anmäl dig senast 6.11 till fms@finskamissionssallskapet.fi eller tfn 020 7127 266.

29.11.2017: Global aktion: Kreativ verkstad. Kom med och tillaga saker till försäljning vid vår självständighetsbasar. Intäkterna går till Finska Missionssällskapets arbete. Observatoriegatan 18, Helsingfors.

7.12.2017: De vackraste julsångerna kl. 18, Missionskyrkan, Observatoriegatan 18, Helsingfors.

Församlingsbesök

7-8.10.2017: Missionshelg med tema "Fri att tjäna" i Vasa svenska församling. Missionsafton lördag 7.10 kl 18–19:30 i Stora församlingssalen, Skolhusgatan 28, Vasa. Missionärerna Christina och Andrey Heikkilä berättar i ord och bild om missionsarbetet i Ryssland och Estland. Servering.
Högmässa med missionstema sö 8.10 kl 11 i Dragnäsbäcks kyrka. Martin Sandberg berättar i ord och bild om missionsarbetet i Ryssland.

11.10.2017: kl. 13-15, Luthersalen, Skolhusgatan 20, Vasa. Maria Westerling berättar om mission i Nepal. Vasa svenska församling.

9-15.10.2017: Mia Westerling besöker Korsholms svenska församling (se församlingens hemsida för programmet i sin helhet, www.korsholmssvenskaforsamling.fi)

18.10.2017: Lunch kl. 12, varefter Mia Westerling berättar om senaste nytt om missionsarbetet i Nepal. Ekenäsnejdens svenska församling.

23.10.2017: Missionsbingo i Ingå församlingshem kl. 14:30-19. Glimtar från arbetet i Nepal med Maria Westerling.

25.10.2017: Missionskväll i Myrbacka kyrka, S:t Martins kapell kl. 18. Mia Westerling talar under temat Hör mig! Om kvinnors delaktighet och möjligheter att påverka i Nepal. Vanda svenska församling.

29.10.2017: Mia Westerling talar vid missionslunch efter högmässa i Sibbo kyrka kl. 12. Tema: Kristna aktörer i kamp mot sociala orättvisor. Om påverkansarbete i Nepal. Sibbo svenska församling.

19.11.2017: Andrey och Christina Heikkilä besöker Nykarleby församling. Gudstjänst kl. 10, efteråt missionslunch med berättelser om missionen i Ryssland.